Tıbbi Birimlerimiz

Medical Units

Acil Servis

Emergency

Bölüm Hakkında Ani gelişen, kişinin yaşamını ya da yaşam bütünlüğünü tehdit eden süreç, “acil sağlık durumu” olarak tanımlanm [...]

Erişkin Yoğun Bakım

İntensive Care

Yoğun bakım ünitemizde hekimlerimiz tarafından erişkin hastaların tedavileri üstlenilmektedir. İnsan organizmasının bir, ya da birden faz [...]

Fizik Tedavi Merkezi

Physical Therapy Center

Sivas Gültepe Hastanesi  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimimiz; kas iskelet sisteminde gerek doğuştan, gerekse sonradan gelişen yapısal probl [...]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

gynecology and Obstetrics

Hastanelerimizde Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, doğum kontrol [...]

Laboratuvar

Lab

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorga [...]

Radyoloji

Radiological

Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan ünitemizde;  direkt ve ilaçlı tetkikler yapılabilen röntgen cihazı, tüm vücut bölge [...]

Yeni Doğan Yoğun Bakım

İntensive Care

Gültepe Hastanesi  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 18 küvözüyle yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. G [...]